av Dan Hanssen

FpUs programkomite foreslår offentlig register over pedofile

17 Nov, 2017
Å ha en pedofil legning er i og for seg ikke forbudt. Likevel åpner FpUs programkomite for et offentlig register over mennesker som per definisjon er pedofile.


«Som et forebyggende tiltak, bør det innføres et offentlig register over pedofile, serieovergripere og voldtektsmenn. Folk flest bør få mulighet til å vite om slike mennesker bosetter seg i deres nabolag etter endt soning.»


I programkomiteens forslag står det ingenting om at man skal være dømt for overgrep av barn som kriterie for å havne i et slikt offentlig register.


Ifølge nettstedet Minerva foreslår programkomiteen også en mulighet for domstolene til å idømme kjemisk kastrering av pedofile og mennesker som begår seksuelle overgrep.


Heller ikke her står det noe om kriteriene for å idømme en slik straff for pedofile, som i ordets rette forstand kun er snakk om voksne som tenner på barn.


For ordens skyld: å være pedofil er ikke ensbetydende med å ha begått overgrep mot personer under den seksuelle lavalder.

Tommen

2 år siden

De bør DNA testes også !