av Dan Hanssen

MDG vil ta imot klimaflyktninger til Norge

Tidligere denne uken la partiet frem sitt alternative statsbudsjett for 2018. Ett av forslagene skal være at Norge tar imot klimaflyktninger fra utlandet.

02 Dec, 2017


Dette melder NTB.


Partiets talsperson og eneste stortingsrepresentant, Une Aina Bastholm, er nå ute i fødselspermisjon, og vikarieres av Per Espen Stoknes i hennes fravær.


– Vi mener Norge kan ta imot 250 klimaflyktninger og komme i gang med et internasjonalt arbeid for dem som ikke kan bo der de har bodd på grunn av havnivåstigning, til NTB.


I tillegg ønsker MDG at dagens bistandsprosent skal plusses med en klimaprosent. Dette skal hjelpe utviklingsland til å håndtere sine klimautfordringer.