av Dan Hanssen

Vil ha busstopp midt i veien - bilistene får svi!

03 Dec, 2017
I Bergen fjerner de nå busslommer for at bussen skal komme få komme først, for å ikke miste sin plass i køen. Dette kan ifølge kollektivselskapet Skyss gi 10 % kortere reisevei.Dette melder NRK.


I 2017 blir 17 ordinære busstopp erstattet med såkalte kantstopp. Ifølge selskapet vil dette spare passasjerene for 15 sekunders venting per holdeplass, og reisetiden kan reduseres med så mye som 10 %.


– Det høres kanskje lite ut at bussen sparer fem-ti-femten sekunder per holdeplass, men til sammen gir dette store effekter for den totale reisetiden per tur, sier leder for avdeling trafikktilbud i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø til NRK, som også presiserer at opptil seks prosent flere passasjerer på grunn av kortere reisetid.