av Dan Hanssen

Vil du dele et måltid med en ensom, eldre person?

03 Dec, 2017
Bergen kommune starter prøveprosjektet “Spisevenner“, som legger til rette for at ensomme eldre får noen å spise middag sammen med.


Prosjektet er satt i gang av Byrådsavdeling for helse og omsorg, i samarbeid med frivillighetskoordinatorer i Etat for hjemmebaserte tjenester. Mange hjemmeboende eldre oppgir at de er ensomme, og savner noen å spise middag sammen med.


Starten på vennskap?


En spisevenn kan være starten på en varig relasjon, og studenter er ekstra velkomne. Frivillige lag og organisasjoner innen helse- og sosialfeltet oppmuntres til samarbeid.
– Spisevennene får mulighet til å dele et måltid med en eldre person, samtidig som de får gratis middag. Dette er vinn-vinn for begge parter, forteller Nina Gulestøl, frivillighetskoordinator i Etat for hjemmebaserte tjenester.


I Danmark har både Odense og København har hatt god suksess med spisevenner. I Bergen vil alle som ønsker å bli spisevenn få opplæring.


– Det er viktig for oss at dette er kvalitetssikret, og vi vil derfor invitere frivillige spisevenner til introduksjonskurs før de besøker sin hjemmeboende, forteller frivillighetskoordinatorene Nina Gulestøl og Eva Synnøve Steigen.


Forebyggende tiltak


Det er i første omgang eldre som abonnerer på mat levert av Bergen kommune, som kan komme i kontakt med spisevenner, men dette kan bli utvidet etter prøveperioden. Det er Matvarehuset som produserer middagene.


Liv Stray Breistein, rådgiver for ernæring ved Byrådsavdeling for helse og omsorg, forteller at Bergen kommune spanderer middag fra Matvarehuset slik at den frivillige ikke får merutgifter ved å være spisevenn.


– Bergen kommune har fokus på ernæring. Ved å kunne tilby spisevenner, vil flere eldre få selskap i spisesituasjonen. Gode vennskap kan bygges, sier Breistein.


– Dette er et tiltak både for å forebygge ensomhet, men også for å forebygge og behandle underernæring, sier hun.


Spisevennene kommer på besøk en dag i uken, og lager en hyggelig spisesituasjon sammen med den eldre.


Om prosjektet:


Når den hjemmeboende får levert ukens middager, vil den som har spisevenn få levert to like middager, som skal spises når han eller hun får besøk av sin spisevenn.


Maten er produsert etter kok/kjøl-prinsippet, og er pakket i porsjonspakninger. Den kan varmes i mikrobølgeovn, i en kjele eller i stekeovn.


Spisevennen legger sammen med spisevert til rette for et hyggelig måltid sammen. De avtaler selv én middagsavtale i uken.


Spisevenner skal gjennomgå et kurs før de trer inn som frivillige.


Interessert? Ring 40 81 61 20 / 21 eller send e-post: frivillighetskoordinatorhelse-omsorg@bergen.kommune.no


For ordens skyld: bildet er kun ment som en illustrasjon, og har ingenting med saken å gjøre.