av Dan Hanssen

Kun 0,6 % færre dieselbiler inn til Oslo etter bompengeøkningen

03 Dec, 2017
I november i år var andelen dieselbiler gjennom bomringen på 47,3 %. I september i år var andelen 47,9 %. Nedgangen er altså på kun 0,6 %.


Dette melder Nettavisen.


Den totale nedgangen i rushtiden har vært på 4,1 % sammenlignet med november 2016.


7,4 % økning


Bompasseringer før rushtiden har økt med 7,4 %. Det kan derfor tenkes at folk står ekstra tidlig opp for å slippe rushtidsavgiften som ble innført.


Andelen nullutslipsbiler har økt fra 12,5 til 14 %, mens antallet bensinbiler har sunket fra 31,4 til 30,1 %, altså en nedgang på kun 1,3 %.


I 2019 blir det enda dyrere å kjøre i Oslo. Da kommer nemlig 56 nye bomstasjoner. Dermed anslås inntektene fra bompengene å øke med 60 %.