av Dan Hanssen

Venstre vil at flyreiser skal bli dyrere

03 Dec, 2017
Som en del av budsjettforliket i Stortinget sist uke, ber Venstre regjeringen om at flyreiser blir enda dyrere enn i dag.


Dette melder NRK.


Partiet håper nå at H/FrP-regjeringen differensierer flypassasjeravgiften, slik at avgiften avhenger av reiselengden.


Tidligere har partiet ivret for en ny avgift etter tysk modell. Dette har de gått bort i fra, trolig fordi Tysklands regjering tidligere i år tok til orde for å fjerne landets nasjonale avgift. Tysklands finansminister Birgitte Zypries mener nemlig at avgiften bør bort for å bedre konkurransesituasjonen for den luftfartsindustrien i landet.


I Venstres alternative statsbudsjett for 2018 stod det at «Stortinget ber regjeringen endre flypassasjeravgiften til en avgift basert på reiselengde etter modell av den britiske Air Passenger Duty, og komme tilbake til Stortinget med forslag i forbindelse med RNB 2018».


Den britiske Air Passenger Duty er delt inn i to priskategorier. En for de aller billigste billettene, samt en standardavgift. For ruter under 3218 km er den standardiserte avgiften på 26 pund (280 kroner), mens på langdistanserutene er avgiften på hele 150 pund (1600 kroner).


Også i Sverige planlegges det fra nyttår en flypassasjeravgift etter den samme modellen som Tyskland nå planlegger å skrote. Som følge av dette har Norwegian allerede uttalt at den tidligere planlagte hub-en på Arlanda for reisende fra Nord-Amerika og Asia til Europa blir skrinlagt. Det samme gjelder den planlagte ruten mellom Gøteborg og New York. I stedet vil selskapet satse på Danmark, som om under en måned vil være det eneste skandinaviske landet uten en flypassasjeravgift.