av Dan Hanssen

Så mye koster innvandringen Danmark

03 Dec, 2017
Ikke-vestlig innvandring koster den danske statskassen 43 milliarder norske kroner i året, viser tall fra det danske Finansdepartementet.


Dette melder den danske avisen Berlingske.


«Innvandrerne som koster de danske skattebetalerne aller mest, er asylsøkere fra land som Syria og Somalia. Disse står ofte utenfor jobbmarkedet, og har derfor vanskelig med å bli ordentlig integrert i det danske samfunnet. Den situasjonen risikerer å føre til parallellsamfunn, fremmedgjøring og kriminalitet», skriver det danske Finansdepartementet på sine hjemmesider.


Analysene ble publisert i år, men tallene rapporten er basert på er fra 2014, altså før den store flyktningstrømmen kom til Europa.


Samlet sett utgjorde innvandrere og deres etterkommere for år 2014 en utgift på 28 milliarder danske kroner (37 milliarder norske kroner), fordi etterkommere fra vestlige land bidro positivt til statskassen og ga inntekter på 5 milliarder danske kroner (6,6 milliarder norske kroner) til statskassen.


Til sammenligning var etnisk danske borgeres nettobidrag til fellesskapet på 56 milliarder danske kroner (74 milliarder norske kroner).