av Dan Hanssen

Ap, SV, Sp, KrF og Venstre knuser Hagens Nobel-drøm

05 Dec, 2017
Tidligere statsråd og stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Clemet, overtar Carl I. Hagens plass.


Det er nå flertall for forslaget om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke kan velges til Nobelkomiteen. Derfor må Fremskrittspartiet nå finne en annen kandidat enn Carl I. Hagen, som for tiden er vararepresentant på Stortinget. Hagen har tidligere forsøkt å trekke seg fra vervet som vara, noe som ikke lar seg gjøre.


Inntil FrP har funnet en ny kandidat til Nobelkomiteen, vil Kristin Clemet, Høyres vara, ta FrPs plass i komiteen.


Høyre støtter Hagen


– Først da Carl I. Hagen ble nominert våknet flertallet på Stortinget og sa at «dette går ikke an». Det er en straffeekspedisjon mot Frp vi ikke kan støtte, sier Trond Helleland (H) til Aftenposten.