av Dan Hanssen

Flere etnisk norske ungdommer enn barn av innvandrere mottar sosialhjelp

06 Dec, 2017
Barn av innvandrere mottar sjeldnere sosialhjelp enn barn av etnisk norske foreldre, viser en ny rapport.


Det var NRK som først meldte om denne saken.


Kun 1,2 prosent av denne gruppen mottar i dag sosialhjelp, mens 1,6 prosent er tallet for barn med etnisk norske foreldre.


Helt andre tall blant innvandrere som helhet


42,9 prosent av alle sosialhjelpsmottakere i Norge var innvandrere i 2016. Dette tallet har økt med 30,4 prosent siden 2012, mens tallene for etniske nordmenn viser en nedgang på 5 prosent siden 2012.