av Dan Hanssen

Bruker mobildata for å kartlegge narkotikabruken i Oslo

11 Dec, 2017
Forskere har for første gang benyttet seg av anonyme mobildata kombinert med avløpsvannanalyser for å måle bruken av narkotika i Oslo.


Dette melder nettstedet Forskning.no.


I en årrekke har forskere analysert prøver fra Oslo-kloakken for å avdekke nye mønstre i bruk av narkotiske midler. Frem til nå har det i midlertid vært en svakhet: analysene kunne ikke si noe om hvor mange personer som befant seg i området testene ble gjort.


Derfor har Norsk institutt for vannforskning (NIVA), alliert seg med Telenor for kartlegge narkotikabruken i hovedstaden på en mye bedre måte.


– Mobildata kan med større nøyaktighet si hvor mange som var i Oslo på et bestemt tidspunkt, og dermed hvor mange som urinerte i den tiden, forklarer Magnus Muri Boberg, leder for avdelingen Tingenes Internett og stordata i Telenor Norge.


Mobildataene er selvsagt anonymisert slik at det er umulig å identifisere hvem brukerne av de ulovlige rusmidlene er.


Hele forskningsrapporten er publisert her.