av Dan Hanssen

«Hurtigdomstolen» i Oslo skal forhindre at utenlandske kriminelle forsvinner

11 Dec, 2017
Etter at hurtigdomstolen i Oslo begynte for et år siden har det blitt avsagt dommer mot 264 tiltalte. Nå åpner Domstoladministrasjonen for at ordningen kan bli innført i flere norske byer.


Dette melder NRK.


Formålet med den «nye» domstolen var å få avgjort saker enda raskere enn tidligere Målet var at det maksimalt skulle ta tre dager fra politiet begynte å etterforske saken, og frem til den var ferdig behandlet i domstolen. I ettertid har det vist seg at behandlingstiden ble noe lenger enn først antatt. Gjennomsnittstiden fra pågripelse til domsavsigelse er nå på atten dager.


– I mange sånne saker forsvinner de vi vil ha tak i mellom pågripelse og domstolprøving. I mange tilfeller er dette mennesker med utenlandsk opprinnelse og uten fast bopæl, sa Anders Anundsen, daværende justis- og beredskapsminister til NRK i forbindelse med høringsforslaget. Nå har hurtigdomstolen altså vært på plass i om lag et år.


Kan bli innført i flere norske byer

– Det kan være aktuelt med en liknende ordning i for eksempel Bergen, Stavanger og Trondheim, sier kommunikasjonsrådgiver Iwar Arnstad i Domstolsadministrasjonen i Trondheim.