av Dan Hanssen

Noregs Mållag støtter Venstre i regjering

11 Dec, 2017
Mener nynorsken kan få bedre gjennomslag med Venstre i regjering, og håper nå at partiet vil kreve at barn lærer nynorsk før de blir kjønnsmodne.


Dette melder NRK.


Venstre bør kreve gjennomslag for tre saker


– Vi håper nå at barn lærer å skrive sidemål tidligere. Da vender elevene seg til at vi har to offisielle språk her i landet. Da slipper sidemål å bli introdusert når du er 12–13 år, puberteten er der og du protesterer mot det meste, sier Noregs Mållags leder, Magne Aasbrenn.


I tillegg mener Aasbrenn at man bør ha mer nynorskbøker i norskundervisningen for innvandrere, og at elever burde få gå i rene bokmål- eller nynorskklasser ut tiende klasse, og ikke ut syvende klasse slik det er i dag.