av Dan Hanssen

Innvandrere overrepresentert i kriminalstatistikken

11 Dec, 2017
En ny SSB-rapport viser at andelen gjerningspersoner er 151 prosent høyere enn i den øvrige befolkningen hva angår barn av innvandrere.


Dette melder Aftenposten.


Blant førsteganerasjonsinnvandrere er andelen gjerningspersoner 49 prosent høyere enn ellers i befolkningen.


Dette kommer frem i rapporten «Kriminalitet blant innvandrer og norskfødte med innvandrerforeldre».


SSB ville først ikke lage rapporten


Etter lang e-postkorrespondanse mellom SSB og Fremskrittspartiet ga partiets stortingsgruppe opp, og fikk deretter innvandringsminister Sylvi Listhaug til å bestille rapporten til Justisdepartementet


Meyer: Går i demonstrasjonstog for å sikre fortsatt innvandring


– Å sikre at vi fortsatt har innvandring til Norge. At vi virkelig trår til og avhjelper flyktningsituasjonen i Europa. Jeg synes det er grusomt med politikere som advarer kommuner mot å bosette mennesker i ekstrem nød, sa Meyer i et intervju med Dagsavisen.


Rapporten som ble lagt frem i dag baserer seg på personer over 15 år, bosatt i Norge i 2010.


Afrika og Vest-Asia høyest på statistikken


Afganistan, Iran, Irak og Somalia er overrepresentert, i følge rapporten.


– Denne analysen viser at det er en høyere andel av gjerningspersoner blant innvandrere sammenlignet med den øvrige befolkningen, og en enda høyere andel blant norskfødte med innvandrerforeldre. Overrepresentasjonen sammenlignet med øvrige befolkning er særlig stor for familieinnvandrere og flyktninger, samt personer fra Afrika, heter det.


Vi gjør oppmerksom på at bildet over kun er ment som en illustrasjon. Personen på bildet har ingenting med rapporten å gjøre.