av Dan Hanssen

1000 personer anmeldt for trygdesvindel i 2017

30 Jan, 2018
NAV anmeldte i fjor trygdesvindel for till sammen 187 millioner kroner. 1048 personer ble anmeldt.


Dette melder NTB.


I løpet av de siste fem årene har også antall saker som blir henlagt av politiet blitt halvert. Nå er det kun to prosent av sakene som ender i domstolene som ender med frifinnelse.


– Trygdesvindel er alvorlig kriminalitet og bryter ned tilliten til velferdsordningene. Vi er derfor svært fornøyd med politiets arbeid i våre saker, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NTB.


I de aller fleste tilfellene er det snakk om dagpenger og arbeidsavklaringspenger. I denne kategorien er det snakk om 964 personer i år 2017.


– Velferdssystemet er et sikkerhetsnett for dem som kommer i en vanskelig livssituasjon. Derfor er det alvorlig når noen misbruker ordningene ved å unnlate å melde fra om at de er i arbeid, samtidig som de mottar ytelser fra Nav, sier Sigrun Vågeng til NTB.