av Dan Hanssen

Annenhver franskmann godtar diskriminering av overvektige

01 Feb, 2018
Ifølge en undersøkelse mener 45 prosent av den franske befolkningen at det er i orden å ikke ansette en person som er overvektig.


Dette melder Danmarks Radio.


Nesten halvparten av den franske befolkningen anses som overvektige.


Likestillingsombud i Paris, Hélène Bidard, reagerer på holdningene i den franske befolkningen, og har startet en holdningskampanje som skal bekjempe de negative holdningene til overvektige personer som har latt seg utvikle i den franske befolkningen.