av Dan Hanssen

Lytterne slutter å høre på radio etter at de ble tvunget over på DAB

01 Feb, 2018
I fjor ble godt og vel 10 millioner FM-radioer så å si ubrukelige etter at radiogigantene i landet vårt gikk over til DAB. Nå viser det seg at radiolyttingen har endret seg dramatisk.


Dette melder Nettavisen.


For et år siden nådde radiomediet ca. 68 prosent av befolkningen. Nå, ett år senere, er tallet nede i 57,5 prosent.


Verst har det gått ut over de kommersielle kanalene


Makedsandelen til P4 gikk ned fra 28,6 prosent fra utgangen av året (uke 51) til 19,9 (uke 1). I den samme perioden har NRK-kanalene gjort et realt byks, fra 60,1 til 68,2 i samme periode.


NRK mener grunnen til fallet er at ikke alle har gått til innkjøp av nye DAB-radioer ennå


- Radiomarkedet i Norge nå preges av at publikum tar det nye tilbudet i bruk, og lyttingen er spredt på mange flere kanaler enn før. Samtidig ser vi at lyttingen per dag er gått ned som ventet, og det handler mest om at folk ikke har erstattet riktig alle FM-radioene sine ennå, sier han, og mener at man ikke kan si noe sikkert om radiotallene før til høsten, sier fungerende radiosjef Jon Branæs i NRK til Nettavisen.