av Dan Hanssen

Aps søsterparti i Danmark: - Slutt på å søke søke asyl i landet

04 Feb, 2018
Socialdemokratiet, Arbeiderpartiets søsterparti i Danmark, vil nå avskaffe muligheten til å søke asyl i Danmark. Partiet ønsker å opprette mottakssentre i et tredjeland, for eksempel i Afrika.


Dette melder Danmarks Radio.


Om partiet får det som de vil, må asylsøkere som møter opp på i Danmark bli sendt ut av landet frem til deres søknad har blitt behandlet.


- Situasjonen er den, at det kommer langt flere flyktninger til Europa enn det vi kan klare. Men de fleste av verdens flyktninger hjelper vi jo ikke, sier partileder Mette Frederiksen til Danmarks Radio.


Mer humant


En slik løsning er mer human, hevder Frederiksen ovenfor nettstedet.


Socialdemokratiets reform med tittelen ‘Rettferdig og realistisk’ inneholder en rekke tiltak på asyl- og immigrasjonspolitikken de ønsker skal føres i Danmark.


Partilederen sier også at det nåværende asylsystemet har brutt sammen, og viser til at svært mange mennesker mister livet på veien over Middelhavet.


- Hvis vi skal være ærlige, så hjelper vi kun et fåtall av verdens flykninger på denne måten, sier Mette Frederiksen til Danmarks Radio.