av Dan Hanssen

Nyutdannet politi kommer i jobb

06 Feb, 2018
3 av 4 nyutdannete fra 2017-kullet er i jobb i politiet ved årsskiftet. Dette er en solid økning fra tredje kvartal 2017. Av kullet som gikk ut i 2016 er nå 93 % i jobb i etaten.


Statsråd Sylvi Listhaug besøkte tirsdag 6.februar Politihøgskolen, for en orientering om høgskolens utdanninger og øvrige virksomhet. Hun formidlet også den positive utviklingen i jobbmarkedet til studentrepresentanter, som møtte statsråden sammen med ledelsen og øvrige ansatte ved Politihøgskolen.


Ved forrige måling 1. september i fjor var drøyt 52 % av studentene som gikk ut til sommeren 2017 i jobb i etaten, mens ca 12 % hadde skaffet seg en fast stilling. Ved årsskiftet, altså seks måneder etter at kullet var ferdig ved Politihøgskolen, er nær 73 % ansatt i politiet. Det er da en økning på 20 % i fjorårets tre siste måneder. Antallet i fast jobb er doblet, til 24 %.


Det er også positiv utvikling for kullet som gikk ut til sommeren 2016. 93 % er i jobb, og 60 % har fått fast stilling, dette er også økning fra målingen tredje kvartal i fjor.


For 2015-kullet viser tallene at 96 % er i jobb i etaten, og nær 87 % er i fast jobb.