av Dan Hanssen

Kraftig prishopp på mat

09 Feb, 2018
Ifølge ferske SSB-tall var pristigningen på mat på hele 2,6 prosent i januar, hvilket er er over fire ganger mer enn ved årsskiftet 2016/2017, og aldri før har grensehandel vært mer populært.


På ett år økte grensehandelen med 3 milliarder kroner. ifølge Virke går Norge glipp av 12.000 arbeidsplasser som følge av de høye matvareprisene som i sin tur gjør at nordmenn grensehandler i for eksempel Sverige.


Tolvmånedersveksten i KPI var 1,6 prosent i januar, uendret fra desember. Det var særlig prisene på elektrisitet, matvarer og biler som bidro til oppgang siste tolv måneder. Prisnedganger på klær, sko og flyreiser trakk prisveksten i motsatt retning. Tolvmånedersveksten for KPI-JAE var 1,1 prosent i januar 2018, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra desember.