av Dan Hanssen

Over 20.000 norske fildelere kan bli saksøkt

19 Feb, 2018
Har du eller barna dine lastet filmer eller musikk fra for eksempel Popcorn Time? Da kan du vente deg å bli saksøkt, og krevd for tusenvis av kroner.


Dette melder Nettavisen.


Et dansk advokatfirma har nå gått rettens vei og har fått medhold i Oslo tingrett.


Forrige måned ble det kjent at en rekke norske privatpersoner har mottatt et brev fra advokatfirmaet hvor de blir krevd for 2700 kroner for den ulovlig fildelingen. Hvis man unnlater å betale, kan man risikere å bli saksøkt for hundretusenvis av kroner.


Det danske advokatfirmaet har betalt hele 125 kroner per IP-adresse de har fått ubetalt, og må betale over 900.000 kroner i saksomkostninger.