av Dan Hanssen

– Nettleien er en skjult ekstraskatt

20 Feb, 2018
I løpet av de neste ti årene må det norske strømnettet vedlikeholdes med hele 140 milliarder kroner. Norske kommuner tar ut milliardutbytte fra strømnettselskpanene. Pengene de har brukt på å sikre seg eierandeler i disse er sikret med hjelp fra norske skattekroner, men vedlikeholdskostnadene er det forbrukerne som må ut med gjennom nettleien.


Dette melder TV 2.


Det er forbrukerne som finansierer strømnettet i Norge, bekrefter Ove Flataker, avdelingsdirektør for Reguleringsmyndigheten i Norges vassdrags og energidirektorat, NVE, ovenfor tv-kanalen.


Eierne i strømselskapene er i all hovedsak norske kommuner. Pengene de har brukt på å investere i disse selskapene har de fått via skatteinntekter fra deg og meg.


Kan anses som skatt


Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet sier til TV 2 at nettleien er å anse som en skatt.

– Det at de tar ut så store utbytter når det er forbrukerne som har betalt regningen, samtidig som vi vet at det må investeres 140 milliarder kroner i strømnettet, er ganske spesielt, påpeker Myrstad ovenfor TV 2.