av Dan Hanssen

Island ønsker å forby omskjæring av barn

20 Feb, 2018
Island kan bli det første landet i Europa som forbyr omskjæring av guttebarn. Barneombudet her til lands håper Norge følger etter.


Dette melder den engelske avisen The Guardian.


Foreløpig er Fremskrittspartiet det eneste partiet i Norge som har gått inn for å forby rituell omskjæring av guttebarn. Også andre norske partier har debattert saken, men ingen har til nå gått så langt som FrP.


På Island mener man at omskjæring av gutter er et klart brudd på barns rettigheter, samt at det er i strid med FNs barnekonvensjon slik de tolker den.


Silja Dögg Gunnarsdóttir fra det islandske senterpartiet Framsóknarflokkurinn sier ovenfor The Guardian at det er påfallende at det ikke finnes forbud mot omskjæring av guttebarn når det finnes et forbud mot omskjæring av pikebarn.


Omskjæring av pikebarn har vært ulovlig på sagaøyen siden 2005. Også i mange andre europeiske land, deriblant Norge, er dette forbudt. Så langt har ingen europeiske land forbudt omskjæring av guttebarn.


Vi snakker om barns rettigheter, og ikke religionsfrihet. Alle har rett til å tro på hva de vil, men barnas rettigheter bør være viktigere enn noens rettighet til å tro, sier Gunnarsdóttir.


Heier på islaendingene


Barneombud i Norge Anne Lindboe synes forslaget er godt, og tror på sikt et slikt forbud også vil komme på plass i Norge.


– Det ene er at de medisinske fagmiljøene i Norge har gått ut og vært veldig tydelige på at omskjæring av små guttebabyer er smertefullt. Det er forbundet med en viss grad av komplikasjoner og det er ingen medisinsk begrunnelse for å gjøre det, sier Lindboe til NRK.