av Dan Hanssen

Snart blir de gamle sedlene ugyldige. Bruk dem før det er for sent!

26 Feb, 2018
Fra 30. mai i år vil de gamle 100- og 200-kronesedlene ugyldige. Det innebærer at de ikke lenger kan brukes i butikker.


Dette melder Norges Bank.


I fjor fikk Norge som kjent to nye sedler. Disse må brukes innen utgangen av mai måned.


Nye sedler i 2018 og 2019


Senere i 2018 vil ytterligere to sedler bli utstedt av Norges Bank. Disse er av valørene 50 og 500 kroner. I utgangen av 2019 kommer den aller siste seddelen i serien, av valøren 1000 kroner.


Etter kunngjøringen er sedlene og myntene fortsatt tvungne betalingsmidler og kan brukes på ordinær måte i ett år. Norges Bank er deretter pliktig til å veksle inn de ugyldige sedlene og myntene i ytterligere 10 år.


I tillegg til 100- og 200-lappen, kan du veksle inn 50-øringen frem til 1. mai 2022.