av Dan Hanssen

I 2015 kostet innvandrerne Danmark 43 milliarder kroner

26 Feb, 2018
Nettoutgiftene til ikke-vestlige innvandrere og deres etterkommere steg med nesten 4 milliarder norske kroner. Nå koster innvandringen det danske samfunnet nesten 43 milliarder norske kroner.


Dette melder Danmarks Radio.


For andre år på rad har det danske finansdepartementet regnet på hva flyktninger og innvandrere koster det danske samfunnet.


Tallene viser at innvandrere og deres etterkommere for 2014 kostet 28 milliarder danske kroner. Ett år senere vad summen økt til 33 milliarder danske kroner.


Hvis man ser bort ifra innvandrere og deres etterkommere fra vestlige land, viser det seg at ikke-vestlig innvandring og deres etterkommere kostet 36 milliarder danske kroner i 2014, og 33 milliarder danske kroner i 2014.


Til sammenlignning kostet personer av dansk opphav den danske statskassen 2 milliarder danske kroner i nettoutgifter for år 2015.