av Dan Hanssen

Tar æren for renere luft i Oslo

26 Feb, 2018
Aldri før har har luften i Oslo vært renere enn nå, og byrådet i byen tar seg æren for dette.


Dette melder Dagsavisen.


– I 2017 ble Oslolufta betydelig forbedret. Det skyldes i hovedsak at stadig flere reiser kollektivt, sykler og går, og at vi ser en rekordvekst i bruk av elbil. De som forurenser lufta mest, som de med dieselbil og eldre lastebiler, må nå betale mer for dette, sier Berg til Dagsavisen.


Været i fjor var medvirkende årsak


– Dette er gode nyheter for alle oss som bor i Osloområdet, men det betyr ikke at vi er i mål. Luftforurensningen er fortsatt så alvorlig at vi i januar 2017 ble nødt til å innføre et midlertidig dieselforbud. Det er nødvendig med flere tiltak, understreker hun ovenfor Dagsavisen.