av Dan Hanssen

Mener MDG er blitt for høyrevridd - melder seg ut

21 Mar, 2018
Flere MDG-politikere melder overgang til Sosialistisk Venstreparti fordi de mener partiet er blitt for «høyrevridd» og at det er en ukultur i partiet.


Dette melder Bergens Tidende.


Bergen: Bystyrerepresentantene Randi Amundsen og Diane Berbain, i tillegg til vararepresentantene Fredrik Sundt Breien og Janet Wiberg melder sin overgang til SV.


Under en pressekonferanse tidligere denne uken forklarte de nærmere hvorfor de valgte å melde seg ut:


– Det har vært en lang tankeprosess. En del frustrasjon har akkumulert seg over tid. Det handler om en ukultur i partiet. Jeg har ikke tillit til partiet mitt og føler meg mest hjemme i SV nå, sier Diane Berbain.


Halvert


Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2015 firedoblet MDG seg fra en til fire representanter. Nå mister altså MDG i Bergen halve bystyregruppen. Dermed blir Sosialistisk Venstreparti det tredje største partiet i Bergen bystyre, etter Arbeiderpartiet og Høyre.


Høyrevridd


Randi Amundsen og Diane Berbain mener det har skjedd en høyredreining i MDG, og at det har vokst frem en ukultur i partiet.