av Dan Hanssen

Går inn for forbud mot ansiktsdekkende plagg

22 Mar, 2018
Tre statsråder fra regjeringspartiene Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet legger i morgen frem Solberg-regjeringens forslag om forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i utdanningsinstitusjoner, skoler og barnehager i Norge.


Dette kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.


De tre ministrene er finansminister Siv Jensen (FrP), kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).


FrP ønsket et enda strengere forbud


Fremskrittspartiet ønsker et generelt forbud mot ansiktsdekkende plagg i det offentlige rom, samt for alle offentlige ansatte. I tillegg ønsker partiet et forbud mot hijab i grunnskolen.


Forslaget fra regjeringen vil med all sannsynlighet få flertall på Stortinget. Både Ap, Sp, SV og KrF har uttalt at de vil støtte et slikt forbud.