av Dan Hanssen

Dagbladet fikk ikke medhold i Strasbourg

22 Mar, 2018
I flere artikler ble ambulansesjåføren Erik Schjenken uthengt som rasist i den sosialliberale avisen Dagbladet. I Borgarting lagmannsrett ble avisen dømt til å betale Schjenken 200.000 kroner. Dette fant ikke avisen seg i, og gikk til menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I dag ble det kjent at saken blir avvist. Retten mener dermed at det ikke foreligger brudd på menneskerettighetene, slik som Dagbladet hevdet.


Dette melder nettstedet Rett24.no


Episoden har sin opprinnelse i en episode i 2007 da Schjenken hadde sitt virke som ambulansesjåfør.


Dagbladet: - «Rasismens styggedom»


Lørdag 11. august 2007 skrev Marie Simonsen at «det ambulansepersonellet så da de kom til parken, var en somalisk mann», og at «Det var rasismens stygge og ubarmhjertige konsekvens. Det var resultatet av et menneskesyn, hvor noen er mindre verdt enn andre.»


Også Trond Giskes samboer, Haddy Njie, hadde en kommentar på trykk i forbindelse med ambulansesaken fra 2007:


«Og som, i verste fall, lar en hardt skadet mann bli liggende igjen på gresset med blødende hode og munn fordi man ikke ser et offer, men en farlig bråkmaker. Du trenger ikke være uttalt rasist for å begå en rasistisk handling.»


Også i høyesterett ble Dagbladets anke forkastet, med fire mot en stemme.