av Dan Hanssen

Nesten samtlige dømte gjengvoldtektsmenn hadde innvandrerbakgrunn

22 Mar, 2018
I Sverige blir omtale av etnisitet sett på som irrelevant og rasistisk. Likevel valgte den sosialdemokratiske avisen Expressen nylig å gjennomgå nettopp etnisitet blant menn som ble dømt for slik type brutal voldtekt i 2016 og 2017. Av 43 menn var kun 1 av disse født i Sverige med to foreldre som også var født i Sverige.


De dømte mennene var i gjennomsnitt 21 år gamle. 13 av de 43 hadde ikke fylt 18 år vid gjerningstidspunktet. 14 av de 43 var tidligere dømt for andre lovbrudd i Sverige. 32 av de 43 var født utenlands. 10 av dem var født i Sverige med en eller begge foreldrene født i utlandet.


Straffen


I gjennomsnitt ble de 43 mennene i gjennomsnitt dømt til 3 års fengsel, 12 ble dømt til ungdomsstraff, 2 fikk betinget dom og samfunnsstraff.


Utvist


15 av mennene ble dømt til utvisning på livstid, 2 ble utvist i 15 år og de øvrige i 10 år.


Klart vanligere blant innvandrerungdom


Stina Holmberg, som sitter i det brottsförebyggande rådet (BRÅ) er ikke overrasket over tallene til Expressen, og viser til en studie hun gjorde i 2005. I studien kom det frem at det er 5 ganger vanligere at mistenkte i voldtektssaker blant personer som er født i utlandet, sammenlignet med personer som er født i Sverige, med to svenske foreldre, sier Holmberg.