av Dan Hanssen

Oslo forbyr retusjert reklame

22 Mar, 2018
Alle partiene i Oslo, utenom FrP, stemte for vedtaket om å forby retusjert reklame på kommunens eiendommer. Lan Marie Berg (byråd for miljø og samferdsel) for MDG i Oslo er svært glad for vedtaket, som ble vedtatt i Oslo bystyre.


Urealistiske kroppsidealer


– I møte med såkalt perfekte menneskekropper, som ikke ligner på ens egen kropp, er det lett å føle at det er en selv det er noe galt med. Mange av reklamebildene fremmer usunne og urealistiske kroppsidealer. Disse er i tillegg ofte endret betraktelig gjennom retusjering. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå står sammen med ungdommen her, sier hun til nettstedet Vårt Oslo.


Berg sier ovenfor nettstedet Vårt Oslo at kravet som forbyr slike reklamer vil bli implementert i fremtidige reklamekontrakter med Oslo kommune.