av Jan-Otto Fiplingdal

Leserinnlegg: Grunnlovens overmenn har slått til igjen

22 Mar, 2018
Facebookgruppen Stopp Acer ble opprettet av meg og Jan Roos for under tre uker siden. Gruppen vokser fort og har nå cirka 116.000 medlemmer. Mer enn både VG og Dagbladets papiropplag!


Vi er en bredt politisk sammensatt gruppe på grasrota som har fått en samfunnsstemme. 2 % av det norske folk på en og samme Facebook-gruppe! På disse ukene har vi utrettet mye. Arrangert demonstrasjon foran tinget med flere stortingsrepresentanter på talerlisten. Kjøpt meningsmåling hos Sentio som viser at vi har det norske folk med oss. Sendt klager til Kringkastingsrådet, skrevet til Islandske partier og til EU. Ellers mye lovlig aktivisme. Vi har prøvd å holde hets fra gruppen, men er ikke helt fornøyd der… Vi bak dette er rettsskaffne samfunnsborgere.


Erna, Siv, Jonas og Trine; hva har dere gjort mot grunnloven og det norske folk? Aner dere i det hele tatt konsekvensene? Bruke hasteparagrafen på noe som burde ha vært klarert av Høyesterett i forkant er ille. Og dere sier det er en uvesentlig grunnlovsavståelse. Dere sier at dere stemte for Energipakke 3 , greit nok er det en utvikling av dagens regime. Men hva med det dere ikke sier? Det ingen av oss vet; Energipakke 4 . Og da er vi underlagt Acer uten plass ved bordet der saker om dissens skal avgjøres...Blir som å låne pengeboka til naboen som sier, innholdet skal jeg beholde..Hva skjer når vinterpakken blir vedtatt ? Jo dere gir Eu rett til å avsi avgjørelse om å tappe ned våre vannmagasiner selv om vi er uenige . Katastrofalt for laksebestanden og elvebiotop i regulerte elver.


Hei Mdg, dere er på ville veier i deres grønne, eller la meg heller kalle det svarte politikk . Vet dere noe om Energipakke 4 ?


Mange eksperter sier at strøm blir billigere i EU og dyrere i Norge som følge av nye utenlandskabler . Bare to øre i økning kan drepe aliminiumsindustrien i Norge .Gass har dere nesten ikke snakket om. Vil dere gi Eu kontrollen over den også ? Nei her er mye dere underkommuniserer. Folk er heldigvis ikke dumme og forstår at dette er galt.


Skal en mann til daglig styre dette fra Ljubljana ?


Vet dere hva gjøkungen REM er ? Ja kaller det gjøkunge for å illustrere dens funksjon og ubrukelige funksjon


Det det er snakk om her er er hvem som skal styre butikken ! Dere flytter i likhet med da dere flyttet ut Finanstilsynet til Eu , kontroll over beslutningsmyndighet til EU .En sammenslutning vi har sagt nei til to ganger. Bit for bit fører dere oss inn i EU . Men ikke rart når veskebæreren til Gro styrer Arbeiderpartiet , et parti der 4% av deres velgere svarte ja til Acer i vår Sentioundersøkelse .Har dere vokst fra navnet ?


Stopp Acer er blitt en bevegelse som så vidt har startet sin virksomhet . Herr Støre , du har tent på EØS-debatten og en ny EU-kamp er i full fyr.


Vi gir oss ikke og vil samle folket mot Elitenes lempfeldighet med vår grunnlov .Takk til folket som reiser seg .


Jan Otto Fiplingdal,
Grunnlegger av Facebookgruppen «Stop ACER»