av Dan Hanssen

Husk å stille klokken på søndag!

23 Mar, 2018
Tradisjon tro, skal vi alltid stille klokken mot sommeren. De fleste klokker stiller seg automatisk, men det er uansett lurt å ha det i minne.


Sommertid er en ordning som går ut på å stille alle klokker frem én time i forhold til normaltid. Flere land har innført dette for å utnytte de lyse delene av døgnet. Med sommertid menes også den perioden av året da klokkene er stilt 60 minutter frem sammenliknet med resten av året.


I gjeldende forskrift om sommertid fastsettes den som normal tid for kongeriket Norge i tiden mellom kl. 0200 siste søndag i mars og kl. 0300 siste søndag i oktober.


En huskeregel for hvilken vei man stiller klokken, er å stille viserne mot sommeren, altså fremover (mot sommeren) om våren, og bakover (mot sommeren) om høsten. En annen regel er å gjøre som med utemøblene: Sett dem frem om våren, sett dem tilbake om høsten. I USA har man et uttrykk som sier Spring Forward, Fall Back. Ordspillet henspiller på vår (spring) fram høst (fall) tilbake.


Island og Russland har i dag sommertid hele året. Fordelen med det for et land som ligger langt mot nord er at flere får gleden av litt mer dagslys på ettermiddagen, da folk flest har bruk for dagslyset for eventuelle uteaktiviteter. De fleste er ikke avhengig av dagslys i jobben på morgenen lenger.