av Dan Hanssen

Dårlig nytt for KrF: Andelen ikke-troende øker sterkt

25 Mar, 2018
Dette kommer frem av Norsk Monitors undersøkelse for 2017. Tallene for i fjor ble offentliggjort fredag denne uken, og den viser med tydelig at utviklingen nå har endret seg dramatisk. Dette er dårlig nytt for Kristelig Folkeparti.

«Tror du på Gud?» er ett av disse spørsmålene, og siden 1985 har det skjedd dramatiske ting på den fronten. 2013 var det første året en like stor andel (38%) svarte ja og nei på spørsmålet. To år senere, i 2015, var de ikke-troende for første gang i flertall, 39 mot 37 prosent. Dette er dårlige nyheter for Kristelig Folkeparti.

I 2017 var det 12 prosentpoeng flere av respondentene som sa de ikke trodde på Gud, enn de som tror. 34 prosent sier de tror på Gud, mens 46 prosent svarer at de er ikke-troende.


Myndighetene må ta dette på alvor


– Det er på tide at myndighetene innser at dette må få konsekvenser. Vi må endre offentlige ordninger som i hovedsak er tilpasset et helkristent folk. Vi er nødt til å få inn et større mangfold. Det må bygges flere livssynsnøytrale seremonirom, og vi kan for eksempel ikke lenger bare ha prester i samtaletjenestene på sykehusene, sier livssynsrådgiver i Human-Etisk Forbund, Lars-Petter Helgestad