av Dan Hanssen

Venstre innsnevret nikab-forbudet i Norge

25 Mar, 2018
Mens den tidligere H/FrP-regjeringen ønsket at det foreslåtte forbudet skulle gjelde på hele utdanningsinstitusjonen, måtte de etter at Venstre gikk inn i regjering gå med på at forbudet kun skulle gjelde mens undervisningen pågikk.


I det opprinnelige forslaget ønsket de tidligere regjeringspartiene at forbudet skulle gjelde i hele arbeidstiden, på hele området, og hele tiden.


I det nye lovforslaget ble ikke dette noe av, takket være Venstre.


– For Venstre har det vært viktig å ramme inn dette forbudet til å gjelde i undervisningssituasjoner. Særlig gjelder dette universiteter og høgskoler, der det er voksne folk som må kunne ta selvstendige vurderinger om tildekking utenfor klasserom og forelesningssalene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.


Lovforslaget sendes nå til Stortinget, og de nye reglene, såfremt et flertall foreligger, kan innføres allerede fra og med skolestart i høst.