av Dan Hanssen

NVE vil straffe nordmenn som overforbruker strøm

30 Mar, 2018
I dag betaler vi som bor i Norge for faktisk bruk av strøm. I fremtiden, hvis NVE får det slik de vil, vil du som forbruker straffes hvis du bruker mye strøm på en gang, for eksempel ved å bruke komfyr og vaskemaskin samtidig. Forslaget er nå sendt ut på høring.


Blant dem som er negative til forslaget er Forbrukerrådet:


– Mange kan i liten grad styre strømforbruket. Småbarnsfamilier vil for eksempel ha utfordringer med å endre sitt forbruksmønster på enkelte tidspunkter. En komplisert abonnementsløsning kan også føre til at enkelte vegrer seg for å bruke strøm på gitte tidspunkter i løpet av dagen eller når det kaldt ute, sier forbrukerdirektør Randi Flesland til avisen VG.


NVE på sin side, avviser kritikken, og mener endringene det er snakk om vil være et gode for norske forbrukere. Videre viser de til at det i årene fremover vil gjennomføres store investeringer i det norske strømnettet som husstandene selv må dekke. Også kostnadene for de nye, automatiske strømmålerne må norske forbrukere dekke.