av Dan Hanssen

KrF presser på for å fjerne 350-kronersgrensen

08 Jun, 2018
I «alle år» har nordmenn hatt muligheten til å netthandle fra utlandet uten å betale moms og toll. Nå ønsker KrF at du skal betale moms og toll fra første krone. Posten Norge på sin side mener det vil føre til kaos.


Siden 1970-tallet lå den momsfrie grensen på 200 kroner. Grensen ble hevet til 350 kroner av den sittende regjeringen, men nå kan det snart være slutt. Et flertall i Stortingets finanskomité går nemlig inn for å skrote den.


Forslaget kom fra Kristelig Folkeparti, som fikk støtte fra de andre komitemedlemmene i Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.


Om KrF og de andre partiene får det slik de vil, må du som forbruker ikke bare betale moms og toll, men også et fortollingsgebyr. Hos Posten Norge er dette gebyret per tid kroner 158, men gebyret kan variere hos de enkelte fraktselskapene. Det er ingen øvre grense, dermed kan fraktselskapene selv velge størrelsesorden på deres gebyr.


Da svenskene i vår innførte en ordning lik den norske, ble over 400.000 forsendelser sendt tilbake til Kina da svenskene ikke ville betale for å motta disse.


Det blir et kaos! Det vil påføre Posten kjempestore kostnader som ingen vil dekke. Umiddelbart må vi sette av svært store ressurser for å håndtere berget av utenlandske varer som folk ikke vil ha. Problemet vil bli mye større enn i Sverige siden Norge ikke er med i EUs tollunion, og vi må derfor også tollbehandle sendinger fra EU. Det blir et voldsomt ressurssløseri, sier pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff.