av Dan Hanssen

9-åring mishandlet og innelåst fordi hun ikke kunne gangetabellen

09 Jun, 2018
Da den unge piken på ni år fra Sørlandet ikke klarte å ramse opp gangetabellen på kommando, ble hun straffet med mishandling og innelåst i kjelleren . Nå står foreldrene tiltalt for ugjerningene.


Dette melder Agderposten.


Foreldrene kommer fra et ikke-vestlig land. Selv hevder 9-åringen at foreldrene ikke forstår norske regler, og at avstraffelsene hun har blitt utsatt for, beror på kulturforskjeller.


På skolen den unge piken gikk på skal foreldrene ha blitt fortalt at deres datter var meget intelligent. Derfor ønsket foreldrene at deres datter skulle lære seg ting som gangetabellen før de andre i klassen.


Da hun ikke klarte denne på kommando, tvang foreldrene henne ned i kjelleren og slo lyset av.


Foreldrene kom til Norge for i år 2004, for 14 år siden, men måtte likevel benytte seg av tolk for å gjøre seg forstått.