av Dan Hanssen

Vil ha 4 års fengsel for å sende barn på koranskole

02 Jul, 2018
Den danske regjeringen kommer med enda flere integreringstiltak. Ett av dem er å straffe foreldre som sender barna sine på koranskoler med opptil 4 års fengsel.


Dette melder NRK.


– Det å sende barn på slike opphold er tegn på at foreldre ikke respekterer danske verdier, sier Inger Støjberg, Danmarks innvandrings- og integreringsminister, til NRK.


Tidligere i år la Danmarks regjering frem den såkalte «Ghettoplanen», hvis intensjon er å motvirke parallellsamfunn i landet. Den omfattende planen er ment for å gi skape en bedre integrasjon for landets innvandrere.


I tillegg til ubetinget fengsel skal det også kunne føre til utvisning fra riket, uavhengig av hvor lenge man har vært bosatt.


– Jeg tror dette vil virke forebyggende, at foreldre vet at de kan bli straffet hardt for dette. Og det er også snakk om vår alles rettsfølelse, fordi man kan skade unges liv. I dag går jo dette kun ut over barna, og ikke foreldrene. Det blir jo helt galt, sier Støjberg til NRK.