av Dan Hanssen

Rekord i kortbruk

07 Jul, 2018
Tall fra Nets og BankAxept AS viser at det i juni ble satt ny rekord i kortbruk i Norge. Bare denne måneden ble det gjennomført 175,2 millioner kortkjøp, en vekst på 4,9 prosent i forhold til juni 2017. — Aldri før er betalingskortene benyttet så flittig som i juni, sier Stein-Arne Tjore, pressesjef for Nets i Norge.


I løpet av juni ble betalingskortene benyttet til å handle for 59,7 milliarder kroner, en økning på 1,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.


— I juni var det også fire dager hvor det ble utført mer enn sju millioner kortkjøp. Til sammenligning skjedde dette kun én gang i juni i fjor. På fredager med mye handel blir det gjerne gjennomført rundt seks millioner kortkjøp, så sju millioner er mye, uttaler Tjore


Bankkort med BankAxept ble i juni benyttet 149,5 millioner ganger, noe som er 6,2 millioner ganger mer enn samme måned i fjor. Det ble handlet varer og tjenester med BankAxept for 47,6 milliarder kroner.


Nærmer seg en milliard kortkjøp


Betalingskortene har i løpet av årets seks første måneder blitt brukt nesten 920 millioner ganger, en vekst på 3,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Kortene er benyttet til å handle varer og tjenester for 304,8 milliarder kroner, noe som er 2,6 prosent mer enn det som var tilfelle etter første halvår i 2017.


— De aller fleste av oss har i dag et kort som både har den nasjonale betalingsløsningen BankAxept og en internasjonal løsning som Visa eller MasterCard. Statistikken viser at det er BankAxept-delen som benyttes ved mer enn åtte av ti kortkjøp, sier markedsdirektør Vegar Heir i BankAxept AS.


I tillegg til BankAxept-kort, fordeler kortbruken seg på ulike internasjonale kort, kredittkort og elektroniske gavekort.


Økt vekst for kontaktløse betalinger


— De siste månedene har kontaktløse kjøp vokst med økt styrke. Vår tilstedeværelse på festivaler og arrangementer rundt i Norge begynner allerede å gi resultater, og bidrar til at stadig flere velger å tæppe kortet, utaler Heir.


I løpet av juni ble det gjennomført mer enn 2,7 millioner kontaktløse korttransaksjoner med BankAxept-kort, dette er en vekst på 30,8 prosent sammenlignet med mai.


— Dette tror vi er tegn på at stadig flere forbrukere og utsalgsteder blir mer fortrolig med tæpping, avslutter Heir.