av Dan Hanssen

FrP-ere mest utsatt for hat, trusler og vold

31 Jul, 2018
En undersøkelse gjennomført blant toppolikere i år 2013 og 2017 viser at Fremskrittsparti-politikere i langt større grad enn politikere fra andre partier opplever hat, trusler og fysiske angrep. Miljøaktivister står bak den største økningen av slike forbrytelser mot våre folkevalgte.


Dette melder nettstedet faktanettstedet Faktisk.no.


Rapporten fra Politihøgskolen slår fast at topp-politikere er en utsatt yrkesgruppe, både når det gjelder hets og trakassering, men også for alvorlige trusler og vold, og viser i den forbindelse til Sverige som har opplevd at både en statsminister og en statsråd har blitt myrdet.


Høyre minst utsatt - FrP mest


Hovedmønsteret viser at det er FrP som er mest utsatt for uønskede hendelser.


«Ved å sammenligne 2013 og 2017 finner vi at FrP i begge årene utsettes for flest uønskede hendelser, også via sosiale medier og for alvorlige hendelser», slår rapporten fast.


Motiver


Hovedmotivet bak hendelsene er ikke overraskende «interesse for et spesielt politisk tema eller sak» (34 % i 2017), (20,5 % i 2013).


Miljø- og dyrevernsaktivister står bak den største økningen


Mens motivet i denne kategorien kun stod for 1,3 % i 2013, var tallet i 2017 på 7,5 % hvilket er en økning på 477 %.

Rapporten kan leses i sin helhet her.