av Dan Hanssen

Svensk parti vil gi oppholdstillatelse til alle illegale innvandrere og åpne landets grenser

18 Aug, 2018
Det sosialistfeministiske partiet Feministiskt initiativ meddeler i dag at de vil gi oppholdstillatelse til alle illegale innvandrere som befinner seg i Sverige, og utrede muligheten for en åpning av Sveriges grenser.


Dette kunngjorde partiet i dag på Twitter.


Partiet ønsker også å gi alle papirløse oppholdstillatelse. At partiet også ønsker en verden uten åpne grenser er i seg selv ikke en nyhet.


I partiprogrammet står det nemlig at:


«Feministisk Initiativ har en visjon om en fri verden som ikke begrenses av landegrenser og høye murer. Grenser skaper et «vi og dem», og bidrar til å fremme redsel for andre mennesker og gjør rasismens fundament, og begrenser dessuten menneskers rett til å flykte fra krig og forfølgelse. I stedet ønsker vi å skape en verden etter prinsippet om at jorden tilhører oss alle og at alle skal med omsorg og respekt deles rettferdig mellom hele verdens befolkning».


«Fi skal jobbe for en fri verden der mennesker kan bevege seg fritt og bosette akkurat der de vil på jorden», står det videre.


Av partiets prinsipprogram fremgår det også at partiet skal «jobbe for at papirløse personer i Sverige skal få oppholdstillatelse gjennom et allment amnesti» og at «ingen skal kunne dømmes til utvisning».