av Dan Hanssen

Hver tredje nordmann vil kjøpe smuglerøl

26 Aug, 2018
Tollvesenet gjorde rekordbeslag av smuglerøl i 2017. Siden årtusenskiftet er ølbeslagene tidoblet. - Terskelen for å kjøpe smuglerøl er åpenbart svært lav i store deler av befolkningen sier Petter Nome, direktør i Bryggeri- og Drikkevareforeningen.


Han viser til en spørreundersøkelse som YouGov har utført for foreningen, som viser at 32 prosent av befolkningen "ville kjøpt utenlandsk øl til halv pris hvis de ikke risikerte noe". Det tilsvarer om lag 1,3 millioner nordmenn.


Tollvesenet bekrefter at det er profesjonelle aktører som står bak. De har tidligere anslått at mellom fem og ti prosent av det som blir forsøkt smuglet blir beslaglagt.


Hvis det stemmer kjøper vi hvert år mellom 6 og 12 millioner liter smuglerøl. Til sammenligning brygget over 150 norske småskalabryggerier om lag 12 millioner liter øl i 2017 – til sammen.


- Vi vet at kriminelle bander, spesielt fra Øst-Europa, har profesjonelle distribusjonsnett i Norge og bruker sosiale media aktivt, spesielt overfor ungdom, sier Nome. Han viser til flere russetreff, der hovedtyngden av det etterlatte tomgodset stammer fra Polen. - Når man kan kjøpe godt, polsk sterkøl til 15 kroner boksen, er det forståelig at folk med dårlig råd lar seg friste


En vanlig norsk pils koster i dag ca. 26 kroner i butikken. Av dette er nesten 19 kroner avgifter til staten (alkoholavgift, emballasjeavgift og moms.)


- Smuglerne opererer ikke med aldergrenser og salgstider. Dermed øker tilgjengeligheten, for barn og ungdom. Smuglingen rammer også norske arbeidsplasser og inntektene til staten. I tillegg havner mange av smuglerboksene i naturen, sier Nome, som viser til statistikk fra Hold Norge Rent, som viser at hver tredje ølboks som ryddes fra strender og friluftsområder stammer fra utlandet.