av Dan Hanssen

Kun 5 % av syriske kvinner jobber heltid

06 Sep, 2018
Statistisk Sentralbyrå regner alle som arbeider over en time i uken som sysselsatte. Når man ser nærmere på tallene viser det seg at kun 5 % av alle kvinner fra Syria og 10 % av alle kvinner fra Somalia jobber heltid.


Det var Nettavisen som først meldte om denne saken.


Tallene ble bestilt av Fremskrittspartiet. SSB regner 30 timer eller mer som heltid. I deres egne beregningen over sysselsatte (personer som ikke er arbeidsledige) ser det langt mer rosenrødt ut da det eneste kriteriet er å arbeide minst en time per uke.


- Jeg mener SSB her ikke bidrar til et korrekt bilde da de bør forstå at folk oppfatter den publiserte statistikken annerledes enn hva som er realiteten, sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) til Nettavisen.


Mens andelen sysselsatte svenske kvinner er 76 % og 63 % for kvinner fra Thailand, Fillipinene og Sri Lanka, ser det noe annerledes ut for kvinner fra Midtøsten og Afrika.


Blant syriske kvinner jobber kun 10 % minst en time i uken. For somaliske kvinner er andelen 24 %. Overraskende nok arbeider afghanske kvinner mer enn pakistanske kvinner, henholdsvis 34 og 32 %, til tross for langt kortere botid i Norge for sistnevnte gruppe. De første pakistanerne kom til Norge på 1960-tallet. Kun 19 % av pakistanske kvinner jobber minimum 30 timer i uken.


Meget store kostnader


Bochmannutvalget anslår at en ikke-vestlig innvandrerkvinne ville i løpet av sitt liv koste norske skattebetalere kr. 11,6 millioner, mens en ikke-vestlig innvandrermann vil koste vårt samfunn kroner 6,2 millioner.


Kun en av fem innvandrere fra Syria, Eritrea og Somalia jobber mer enn 30 timer per uke.