av Dan Hanssen, Stockholm

av Dan Hanssen, Stockholm

Lederartikkel: Hemmelig valg? Ikke i Sverige

08 Sep, 2018

av Dan Hanssen, Stockholm

Mens vi i Norge trygt og uten frykt for repressalier og stigmatisering kan velge det partiet vi vil bak en lukket gardin, er det helt andre vilkår som gjelder i Sverige. Der må man nemlig finne frem stemmeseddelen til sitt parti i stemmelokalet, i påsyn av naboer, kolleger, venner, familie og alle andre som måtte være i lokalet samtidig. Kan dette da kalles for et hemmelig valg?


To grunnleggende prinsipper i den svenske grunnloven, og i de fleste andre lands grunnlover er at valg skal være frie og hemmelige, altså at ingen skal bestemme hva en skal stemme på.


For aller første gang kommer valgobservatører fra OSSE til Sverige for å observere at årets valg skal gå riktig for seg. OSSE har tidligere bemerket at valgsedlene i lokalet ved tidligere valg ikke har vært plassert korrekt. Det har også tidligere vært eksempler på at det ikke har vært stemmesedler å oppdrive for alle partiene som stiller til valg i den svenske riksdagen.


Ved valget i 2014 kom valgobservatører med flere bemerkninger. Blant annet ble det reagert på at at valgsedlene i all hovedsak var plassert ved inngangen til valglokalet hvor mange mennesker oppholdt seg. I tillegg reagerte de på at flere mennesker plukket valg stemmesedler samtidig. I tillegg opplevde valgobservatørene at flere personer fikk gå bak gardinen sammen uten at det ble reagert på.


Etter valget i 2014 ble det også slått alarm om at aktivister bortok, gjemte eller på andre måter saboterte tilgangen til stemmesedler.


At mange i morgen vil stemme Sverigedemokraterna er ikke noen stor hemmelighet. Det er trolig ikke noe annet parti i Sverige som er i nærheten av like stigmatiserende og belastende å stemme på som akkurat dem. Derfor er det ekstra problematisk at stemmeseddelen ligger midt i valglokalet, fremfor bak et avlukke slik vi er vant til i Norge. Dette kan i verste fall føre til at man kan trues til å stemme på et bestemt parti, eller at man selger stemmen sin, mens kjøperen eller organisatoren står i stemmelokalet og påser at du utfører oppdraget ditt slik som avtalt, med den svenske statens velsignelse.


I Norge er det mange ting man tar for gitt, som for eksempel dette. At morgendagens valg i Sverige ikke kommer til å være hemmelig for alle velgerne slik som her hjemme, får vi bare konstatere, og håpe og tro at svenskene endrer valgloven slik at de også i større grad kan føle at de også lever i et fritt demokrati med hemmelige valg.


Godt valg, Sverige!