av Dan Hanssen

Miljöparti-politiker - Gi oss ny moské mot 3000 stemmer

08 Sep, 2018
Miljöparti-politikeren Ali Khalil ville bygge ny moské og tilbød opposisjonspartiet Moderaterna 3000 av en muslimsk forsamlings stemmer, mot at de ga byggetillatelse til å bygge en splitter ny moské i sentrum av drabantbyen Botkyrka utenfor Stockholm.


Dette melder Sveriges Televisions tv-program Uppdrag Granskning (UG).


Det er de som kommer til moskeen hver fredag, og den målgruppen er meget lydhøre ovenfor imamen. Om imamen sier «vi anser at Moderaterna er det beste valget for oss, de lytter til våre problemer, og de har lovet å bekjempe disse problemene og sørge for vår eksistens, så gjør de det.


Botkyrka kommune har vært rødgrønt i mangfoldige år, og de tusenvis av stemmene det her var snakk om kunne gitt et blokkskifte og sørget for borgerlig flertall.


Takket nei til stemmene


Men Moderaterna takket nei, og kontaktet media.


Løy ovenfor tv-kanalen


Da Ali Khalil ble forelagt anklagene nektet han først alt, og mente at det «ikke er slik man driver politikk». Når han ble gjort kjent med at det forelå lydopptak sa han at det berodde på en misforståelse.