av Dan Hanssen

Kl. 21: SD 22 % - stemmene telles nå opp

09 Sep, 2018
I skrivende stund har stemmene i over 225 valgdistrikter blitt talt opp, og tendensene så langt er at S og M går ned, mens SD går kraftig opp. Akkurat nå ligger Sverigedemokraterna på 22 prosent. Miljöpartiet og Liberalerna ligger under sperregrensen med 3,4 og 3,8 prosent av stemmene og kan dermed ryke ut av riksdagen.

Sverige har over 6000 valgdistrikter, og man vil først få en grei pekepinn på valgets vinnere og tapere når 1000 valgdistrikter har fått sine stemmer talt opp.

Som vi meldte tidigere i kveld ser det ut som Socialdemokraterna, Arbeiderpartiets søsterparti i Sverige, vil gjøre historiens dårligste valg. Også Høyres søsterparti Moderaterna ser ut til å gjøre et katastrofalt dårlig valg.

Miljöpartiet og Liberalerna under sperregrensen

Miljöpartiet ser ut til å gjøre et meget dårlig valg. Akkurat nå har partiet kun 3,3 % av stemmene, og risikerer dermed å ryke ut av den svenske riksdagen. For Venstres søsterparti Liberalerna ligger de noe under sperregrensen, på 3,8 %. Om disse tallene skulle bli valgresultatet, vil Sverige altså miste to av sine partier i riksdagen.

Slik som det ser ut i skrivende stund er det Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna og selvfølgelig Sverigedemokraterna som kommer til å gjøre et godt valg.