av Dan Hanssen

Kirken får ikke lenger vite om nyfødte

20 Sep, 2018
I «alle år» har Den norske kirke fått beskjed fra Folkeregisteret når deres egne medlemmer får barn, men fra 1. oktober i år er det slutt på dette på grunn av en ny endring i folkeregisterloven som gjør at kirken ikke lenger har tilgang på opplysningene om nyfødte barn. Dette vil trolig påvirke dåpstallene i årene fremover.

Dermed kan ikke lenger kirken sende dåpsinvitasjoner i posten. Dette melder avisen Dagen.

– Nå kan vi ikke lenger henvende oss direkte til våre medlemmer som nettopp har fått barn. Det har vært fint å kunne være aktive i møte med våre medlemmer og invitere til dåp på en ryddig måte, sier Arne Mulen, sogneprest i Åsane menighet, som ligger i en barnerik bydel like utenfor Bergen sentrum.

Fallende

Dåpstallene i norske kirker har i lengre tid vært fallende. Kun halvparten av barna som ble født her til lands i fjor ble døpt. Ikke overraskende nok var andelen aller lavest i hovedstaden, der kun 30 % ble døpt. For barn født i 2001 ble 81,4 prosent av barna født.

Med de nye reglene ville trenden trolig fortsette i negativ retning.