av Dan Hanssen

Morna, Hareide!

02 Nov, 2018
Partileder Knut Arild Hareide tapte valget. Blå side vant, og partilederen Hareide går av. Med dette vil Kristelig Folkeparti gå inn i regjeringsforhandlinger med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Kjære Olaug og Kjell Ingolf. Jeg har ikke et vondt ord å si om dere som mennesker, som politikere og kolleger. Dere har stått på partiet dag og natt, og gjort deres beste for partiet.

Det er trolig at partiets neste leder vil hete Kjell Ingolf Ropstad, slik som mange KrF-ere har pekt på i dag.

– De som sier at politikk bare er for de på toppen eller de inne i Oslo, de har fått noe å tenke på etter KrF sin prosess. Hver stemme og hvert innlegg på talerstolen har talt. Hvert medlem har hatt mulighet til å påvirke, sier Hareide.

Før landsmøtet startet i dag truet allerede Hareide med at han ville avgå som partileder om han ikke fikk viljen sin. Nå må han altså stå ved sitt løfte, og ta sin hatt og gå.

– Det har vært lite søvn, men jeg har likt prosessen. Den har vist det norske partidemokratiet på sitt beste, sier Hareide på det landsmøtet.