av Dan Hanssen

KrF vil ha dyrere drivstoff og redusere taxfree-kvoten

09 Nov, 2018
I dag, fredag, la Kristelig Folkeparti frem sitt alternative statsbudsjett. Der fremkommer det at de vil fjerne både importgrensen på 350 kroner, øke drivstoffavgiften, øke bilavgifter, øke skatten for vanlige folk, halvere dagens snus- og tobakkskvote, ta bort muligheten til å bytte to ekstra vinflasker mot tobakk, samt å øke flypassasjeravgiften som ble innført i 2016.

I morgen starter regjeringspartiene Høyre, FrP og Venstre sine budsjettforhandlinger med Kristelig Folkeparti.

Kutter i lavterskeltilbud til narkomane

I sitt alternative statsbudsjett er det lagt opp til at lavterskelsatsningen til LAR (legemiddelassistert rehabilitering) kuttes med ti millioner

Kutter i naturfag og realfag

Både de ekstra naturfagtimene som ble innført av den sittende regjeringen samt dens realfagstrategi er foreslått kuttet med henholdsvis 89 og 60 millioner kroner.

Mindre vedlikehold og investeringer på veiene

KrF foreslår også å kutte 250 millioner til vedlikehold på norske veier, samt 200 millioner i kutt på veiinvesteringer.

Kutter i bevilgninger til etterforskning av kriminelle innvandrere som har løyet seg til asyl

I KrFs alternative budsjett står det nemlig at de ønsker å «(…)redusere bevilgning til tilbakekalling av oppholdstillatelse og og å øke bruken av DNA-testing i familiesaker i UDI (…)». Den sittende regjeringen har nemlig øremerket midler til å etterforske innvandrere som har løyet seg til oppholdstillatelse i riket. Denne satsningen kan det bli en slutt på om KrF får det slik som de vil.

Økt flypassasjeravgift

I sitt alternative statsbudsjett er det lagt opp til en flypassasjeravgift på opptil 300 kroner.

Dyrere med bil

De ønsker å øke engangsavgiften på nye biler. Dette ved å heve CO2, NOx og vektkomponent, hvilket vil gi en inntekt på 2,19 milliarder kroner. I tillegg ønsker KrF å øke avgiften på ladbare hybridbiler, samt å øke dieselavgiften med 20 øre, bensinavgiften med 20 øre og mineraloljeavgift med 30 øre.

Dyrere med alkohol og tobakk

I sitt alternative statsbudsjett økes tobakksavgiftene med 10 %, alkoholavgiften med 5 %, det vil bli en halvering i tobakkskvoten, og man kan ikke lenger bytte ut snus eller røyk med to ekstra vinflasker på taxfree slik som i dag.