av Dan Hanssen

Hurtigruten skal seile på død fisk

19 Nov, 2018
investerer over 7 milliarder i grønn teknologi

I løpet av få år har Hurtigruten bygget seg opp til å bli verdens grønneste cruiserederi. Nå skal selskapets skip seile på død fisk og avfall.

Som det første cruiserederiet bytter Hurtigruten ut tradisjonell dieseldrift med store batteripakker og gassmotorer på flere av sine skip.

Skipene skal seile på en kombinasjon av naturgass (LNG) og flytende biogass (LBG) – et fossilfritt, klimanøytralt drivstoff produsert av avfall og biprodukter fra blant annet fiskeoppdrett, fiskerinæringen, skogbruk og landbruk.

Hurtigruten blir dermed det første rederiet i verden som skal ta i bruk biogass i større skala.

- Biogass er det mest miljøvennlige drivstoffet som finnes i dag. Mens de fleste konkurrentene våre fortsatt seiler på billig, forurensende tungolje, vil skipene våre bokstavelig talt bli drevet av naturen, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Investerer 7 milliarder i grønn teknologi

Frem til 2021 vil Hurtigruten investere over 7 milliarder kroner på teknologi og bærekraftige løsninger, og regnes som verdens grønneste cruiserederi.

- Det vi har gjort til nå, er bare begynnelsen. Vi skal gå foran som et eksempel, og vise hva som fullt mulig å få til. Vi skal ikke bare være best, vi skal gjøre det umulig for konkurrentene våre å fortsette som i dag, sier Skjeldam